Strona korporacyjna: www.smeg.com

Polityka proekologiczna

Odpowiedzialnośc za środowisko naturalne to priorytet Smeg

Smeg od wielu lat prowadzi politykę proekologiczną, która wzmacnia kluczowe wartości organizacji.   

Siedziba główna stała się tym samym wizytówką podejścia proekologicznego. Nasze zobowiązanie wobec środowiska naturalnego skupia się przede wszystkim na aspektach ekologicznych projektowania i produkcji urządzeń. Fundamentalne jest zapewnienie maksimum wydajności, przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.   

„ZIELONE” SIEDZIBA GŁÓWNA
Environmental sustainability - Smeg Foodservice SolutionsSiedziba główna Smeg została uznana za jedno z najbardziej innowacyjnych miejsc we Włoszech dzięki inteligentnemu zarządzaniu zużyciem energii i polityce zrównoważonego rozwoju. Projekt autorstwa Guido Canali, w 2007 roku zwyciężył w Konkursie Modena Domotics Competition, który odbywał się w Modenie podczas „Tygodnia bio-architektury”.
Została zaprojektowana zgodnie ze zintegrowanym systemem, który powoduje, że większość z dostępnych środków i zasobów produkcyjnych firmy jak również biura i budynki fabryczne wyposażone są w jedne z najbardziej nowoczesnych , zautomatyzowanych technologii dostępnych na rynku. Bezpieczeństwo, dystrybucja oraz transport są niezwykle wydajne. Również kontrola zużycia energii elektrycznej i klimatyzacji są zoptymalizowane, tak aby wspierać ochronę środowiska.
Kolejnym dowodem na to, że naszej organizacji zależy na ochronie środowiska oraz na ludności mieszkającej w pobliżu firmy jest fakt, że podjął on świadomą decyzję o nie zabudowywaniu więcej niż 30-33% powierzchni działki i posadzeniu 4000 nowych drzew i innych roślin.

ODPOWIEDZIALNE WZORNICTWO
Environmental sustainability - Smeg Foodservice SolutionsProjektując piekarniki, płyty grzewcze, ekspresy do kawy, kuchenki, zmywarki, pralki, pralko-suszarki, okapy, zlewozmywaki, chłodziarko-zamażarki od samego początku projektu mamy na uwadze ochronę środowiska.
Największy nacisk kładziemy na dobór materiałów, takich jak stal, szkło, aluminium i mosiądz, które mogą być łatwo poddane recyklingowi przy pomocy starannie zaplanowanemu systemowi selektywnej zbiórki.
Ponadto w pełni przestrzegamy postanowień dyrektyw UE RoHS (Restriction of Hazardous Substances) i REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczenia w zakresie stosowania substancji chemicznych), idąc dalej niż tylko standardowe wymagania.
Dyrektywa RoHS stawia rygorystyczne ograniczenia dotyczące korzystania z materiałów i substancji niebezpiecznych, takich jak: ołów, kadm, rtęć, chrom i inne.
Rozporządzenie REACH dotyczy zasad obchodzenia się z substancjami chemicznymi i ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego w jak najszerszym zakresie.

PRODUKCJA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Environmental sustainability - Smeg Foodservice SolutionsDziałamy zgodzie z kryteriami zrównoważonego rozwoju, zaczynając od doboru eko-odpowiedzialnych dostawców i wykorzystania opakowań nadających się do powtórnego przetworzenia, aż do korzystania z alternatywnych środków transportu.
Zawsze dbaliśmy o kwestie ekologiczne i przez kilka ostatnich lat znacznie zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń i zużycia zasobów, takich jak woda, energia elektryczna oraz materiałów opakowaniowych w stosunku do produkcji.
Wdrożyliśmy również nowatorski system zarządzania odpadami: ilość produkowanych odpadów i stopień ich zagrożenia dla środowiska zostały zredukowane, a selektywna zbiórka resztek materiałów przeznaczonych do recyklingu lub ponownego użycia została przyspieszona.
Dla nas ekologia to nie tylko produkowanie urządzeń, które mają możliwie niewielki wpływ na środowisko naturalne, ale także utworzenie takiego procesu produkcyjnego, który odzwierciedla lub nawet wyprzedza obowiązujące normy ochrony środowiska. Niewątpliwie jest to trudne wyzwanie, ale stawiamy sobie to za najwyższy priorytet.

„ZIELONE” PRODUKTY
Environmental sustainability - Smeg Foodservice SolutionsWysoka wydajność i niskie zużycie energii są cechami wszystkich piekarników, płyt grzewczych, zmywarek, pralko-suszarek, okapów, lodówek   i ekspresów do kawy firmy Smeg. Szczególny nacisk kładzie się na uzyskanie najwyższej klasy wydajności energetycznej, tak aby pomóc w ochronie środowiska i poprawić jakość życia.


POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Environmental sustainability - Smeg Foodservice SolutionsZaangażowanie firmy Smeg w ochronę środowiska i odpowiedzialność społeczną można dostrzec w jego polityce BHP (QHSE), która jest w pełni zgodna ze standardami UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 i OHSAS 18001. Wszystkie te standardy są zgodne ze sobą, umożliwiając tym samym ich łatwą integrację.
UNI EN ISO 9001 Jest to standard, który określa warunki systemu zarządzania jakością. Ma on na celu pomoc firmom w poprawie ich procesów produkcji, udoskonaleniu procesów zarządzania, zapewnienie jakości produktu i satysfakcji klienta.
UNI EN ISO 14001 Jest to standard, który określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskiem i dostarcza wskazówek, które firmy mogą wykorzystać przy opracowywaniu polityki dotyczącej ekologii i zmniejszeniu zanieczyszczeń. Certyfikat koncentruje się na optymalizacji wykorzystania energii i zasobów naturalnych, a także systemów jakości w zakresie utylizacji odpadów.
OHSAS 18001 certyfikat wskazuje, że Smeg dobrowolnie wdrożył system dotyczący zarządzania systemem w kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa BHP.