Sito istituzionale: www.smeg.com

Bruksanvisningar

Användarhandboken för produkterna levereras med den inköpta produkten.

I händelse av förlust kan du ladda ner broschyren genom följande länk genom att ange produktkoden som är skrivet på en etikett bifogad: Anvisningar för användning och underhåll

Bruksanvisningen finns i PDF-format. För att läsa detta format behöver du Acrobat Reader. Det är möjligt att ladda ner Acrobat Reader gratis från www.adobe.com